ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1. โทรศัพท์

  • 02-6785674 หรือ 086-535-6566 ติดต่อ K.อิฐ
  • 085-519-0044 ติดต่อ K.ซัน

2. อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. แฟ็กซ์ 02-2863987

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ลูกค้าเปิด P.O. ส่งเข้ามาที่ร้านผ่านทางอีเมล์ หรือแฟ็กซ์ โดนระบุชื่อพนักงานขาย หรือ บุคคลที่ติดต่อ

2. ทางร้านจะทำการตรวจสอบสินค้าตามรายการข้างต้นและติดต่อกลับ

3. ลูกค้าทำการชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชี

4. ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ รวมถึงรายละเอียดสถานที่รับมอบสินค้ามาให้กับทางร้าน

5. เมื่อทางร้านได้รับหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบแล้วจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 

การจัดส่งสินค้า

1. ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่ร้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. รับสินค้าจากบริษัทขนส่งต่างๆ

     ทางร้านมีบริการขนส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งฟรี แต่ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังร้านของท่านเอง

     ทางร้านจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการแพคสินค้าให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุด โดยท่านสามารถเลือกบริษัทขนส่งที่ท่านติดต่อใช้บริการอยู่เป็นประจำ หรือหากไม่มีท่านสามารถแจ้งทางร้านให้ช่วยจัดหาบริษัทขนส่งให้ได้ หรือสามารถเลือกใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ EMS ได้เช่นกัน

3. สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ทางร้านมีบริการขนส่งสินค้าให้กับท่านถึงที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับเส้นทางเดินรถของทางร้านที่จะผ่านจุดๆนั้นในแต่ละวัน

 

 * ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *