ลวดเชื่อมสแตนเลส YAWATA (308L-16)

อีเมล
หลอดละ 5 กก.
ขนาด: